Ik heb mijn mobiele telefoon laten vallen in de badkamer, valt dit onder mijn inboedelverzekering?

Nee, dit valt niet onder de inboedelverzekering. Deze verzekering dekt alleen schade door diefstal, inbraak, brand of beroving. Met een All risk inboedelverzekering lukt het soms om deze schade vergoed te krijgen. Het is mogelijk om de standaard inboedelverzekering uit te breiden met een aanvullende dekking. Dit kan zijn een buitenhuisverzekering of een kostbaarhedenverzekering. de Jongh kan u hier meer over vertellen.

Meer antwoorden

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Veldhoven