Financiële Coach

U wilt vandaag de dag een compleet beeld en overzicht hebben van uw financiële situatie. Tijdens ziekte & ongeval, na ontslag & werkeloosheid, bij overlijden of na pensionering. Met de eventuele gevolgen die deze situaties hebben voor uw woonlasten. Dan heeft u financiële grip. En bij het maken van weloverwogen keuzes in ongewenste of gewenste situaties, zijn wij uw financiële coach. Voor nu, en in de toekomst.

De voordelen van een serviceovereenkomst Financiële Coach:

  • Complete financiële analyses, doorlopend
  • Maatwerkadvies
  • Eén loket 
  • Eén vertrouwenspersoon

Inhoud overeenkomst Financiële Coach:

• Inventariseren en analyseren van uw actuele financiële situatie en de wijzigingen hierop als gevolg van ziekte en ongeval, na ontslag en werkeloosheid, overlijden, pensionering of na scheiding.
• Het geven van maatwerk advies na analyse van uw actuele of toekomstige financiële situatie. Bijvoorbeeld: op welke wettelijke voorzieningen heeft u recht of kunt u uw woonlasten nog voldoen?
• Hernieuwde analyse en advies 1x per 3 jaar of eerder als uw persoonlijke situatie daarom vraagt. 
• Hulp bij aangifte Inkomstenbelasting, vraagbaak voor pensioenoverzichten, algemene bankzaken, informatie over financiële ontwikkelingen en overige financiële huishouding, juridische adviezen uitgezonderd.
• Inclusief de dienstverlening van de Ontzorgt serviceovereenkomst.

Meer info? Download hier onze service overeenkomst particulier + de Jongh Financiële Coach pakket of neem contact op met de Jongh.