Over ons

Mogen we ons kort voorstellen? de Jongh, meer dan verzekeringen. Ons kantoor is in 1997 in de regio Eindhoven gestart als specialist in verzekeringen voor bedrijven. In 2001 werd het aanbod verbreed: ook verzekeringen voor particulieren kwamen erbij. Een aanbod veelal in pakketvorm, als gevolmachtigd agent. De verzekeringen voor particulieren en kleinere bedrijven zijn in de loop der jaren verregaand geoptimaliseerd om snel en kostenefficiënt verzekeringspolissen af te kunnen geven. Sinds 2012 gebeurt dit onder de naam Brainport volmachtbedrijf, want zij heeft de deskundigheid om de taken en werkzaamheden van een verzekeraar uit te voeren.

Voor het MKB in het bijzonder bieden wij maatwerk in verzekeringen. Oplossingen die zijn toegesneden op het bedrijf of de onderneming zijn daarbij de specialiteit van de Jongh. Wij kiezen daarbij de invalshoek risicobeheersing: bescherming van het bedrijfsvermogen en continuïteit van de organisatie ná schade heeft absolute topprioriteit.

Naast het aanbieden van uitsluitend verzekeringen richt de Jongh zich in steeds grotere mate op het aanbieden van totaaloplossingen. Ons programma de Financiële Coach is hierin een goed voorbeeld. Hierbij heeft u een actueel inzicht in uw financiële situatie en zijn mogelijke risico's die hier invloed op uit kunnen oefenen in kaart gebracht. de Jongh ondersteunt u meerdere malen per jaar met advies op gebied van uw financiële huishouding. Denk hierbij aan hulp bij aangifte Inkomstenbelasting, informatie over financiële ontwikkelingen en pensioenadvies. 

Bij de Jongh werken we graag op een persoonlijke manier. Verzekeringen en financieel advies zijn maatwerk en daarvoor zijn contact en vertrouwen belangrijk. Uw persoonlijk contactpersoon staat altijd voor u klaar, neemt de tijd voor u en neemt u alles uit handen. Zoals het hoort. de Jongh is een kantoor van mensen, voor mensen, voor u!  Onze 5 zekerheden maken dit nog eens extra duidelijk.

Bij ons bent u géén polisnummer.

U bent onze klant, niet een naam bij een polisnummer. Als u contact met ons opneemt, hoeft u dan ook geen polisnummer bij de hand te houden; we weten toch wie u bent?

Regelmatig horen wij verhalen van personen die verzekerd zijn bij een grote organisatie. Zij geven aan dat dit onpersoonlijk is en dat, wanneer er een communicatiestoring  of een probleem is, men niet weet wie waarvoor verantwoordelijk is of wie het probleem kan oplossen. Bij ons is uw relatiebeheerder degene die u moet bellen. De relatiebeheerder zorgt voor de communicatie en zorgt dat alles zo goed mogelijk verloopt. En gaat er iets niet zoals verwacht, dan is de relatiebeheerder ook de verantwoordelijke om dat op te lossen. Wij verschuilen ons dan ook niet achter afdelingen of polisnummers.

We staan altijd voor u klaar, gegarandeerd.

Een bekende kreet bij veel bedrijven is ‘onze kantoortijden zijn van 09:00 uur tot 17:00 uur.’ Sommige bedrijven zijn zelfs tussen de middag gesloten.

Natuurlijk hebben wij ook vaste kantooruren waarop we bereikbaar zijn. Maar daar blijft het niet bij. Ook buiten deze standaard uren zijn we er voor u. Want ook buiten kantoortijden, misschien zelfs juist buiten kantoortijden, kunt u schade hebben, een dringende vraag hebben of een andere auto gekocht hebben die verzekerd moet worden. Daarom: wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren, maar ook daarbuiten via mobiel, e-mail en WhatsApp. Gegarandeerd.

We nemen alle tijd voor u en regelen uw zaken.

Een goede band opbouwen kost tijd. Dat geldt voor vriendschappen maar dat geldt ook voor de band die we met u willen opbouwen.

Die tijd geven we graag aan u. We zien die tijd als een investering. Hoe meer tijd we aan u kunnen besteden, hoe meer we van u te weten komen en hoe beter we u dus kunnen adviseren. Onze gesprekken zijn dan ook niet vlug ‘even tussendoor’. Daar nemen we de tijd voor op het moment dat het u uitkomt. Overdag bij ons op kantoor, of bij u op kantoor als u wilt. Of ’s avonds als u overdag geen tijd heeft. En daarna maken wij tijd om uw zaken goed af te handelen. Het gezegde is niet voor niets: ‘goed werk heeft tijd nodig’.

Duidelijkheid voorop: geen kleine lettertjes.

Alles wat met financiële zaken te maken heeft, verzekeringen/hypotheken/pensioenen, lijkt lastig en ingewikkeld en staat vol met kleine lettertjes.

We zien het als onze taak om die onduidelijkheid weg te nemen. Om u in heldere taal uit te leggen waar het over gaat, in ‘Jip-en-Janneke-taal’. Natuurlijk hebben alle verzekeraars de bekende kleine lettertjes in de vorm van de polisvoorwaarden. En dat blijft. Helaas kunnen ook wij daar niets aan veranderen. Wat we wel kunnen, en dus ook doen, is die voorwaarden begrijpelijk maken. Het niet moeilijker maken dan het is. Dat is ons doel.

We zorgen ervoor dat uw pakket aansluit op uw situatie.

Geen mens is hetzelfde. Iedereen is anders, woont anders, heeft een andere gezinssamenstelling, ander werk, etc.

Soms lijken we wel op elkaar, maar waar de een wakker van ligt, is voor de ander gewoon een leuke uitdaging. Daarom is het pakket dat we ú adviseren een ander pakket als voor een andere klant. We zien het als onze taak om het pakket dat u nodig heeft, en dat bij u past, zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw situatie. En daar hebben wij uw hulp bij nodig. Want samen kunnen we uw wensen vaststellen op basis waarvan wij u adviseren en het pakket opstellen. Maatwerk noemen we dat.