Beloningsbeleid

Doel

Het beheerst beloningsbeleid van de Jongh verzekeringen B.V. is gericht op het voorkomen van onbedoelde en ongewenste negatieve effecten, die niet het klantbelang dienen en/of voor een klant niet passend zijn. Dat doen we binnen een integere bedrijfsvoering en met inachtneming van een gedragscode. Deze onderwerpen leest u in uitgebreid ook terug in onze Dienstenwijzer op de website.

Uitgangspunten beloningsbeleid

Het beloningsbeleid heeft een aantal uitgangspunten:

 • voldoen aan wet- en regelgeving, in het bijzonder Besluit beheerst beloningsbeleid (Bbb);
 • marktconform, met jaarlijkse toetsing en evaluatie;
 • niet gekoppeld aan omzet- of productiedoelstellingen;
 • de variabele beloning is in hoogte beperkt;
 • maatschappelijk verantwoord;
 • klantbelang centraal;
 • transparant voor de klant;
 • de bemiddelaar geeft een passend advies.

Intern beloningsbeleid

Het beloningsbeleid heeft de volgende componenten:

 • salaris en vakantiegeld;
 • pensioen;
 • WGA Hiaat uitgebreid;
 • reiskostenvergoeding;
 • studiekosten;
 • bedrijfsauto;
 • zakelijk mobiel.

Verdienmodel onderneming

De onderneming biedt haar klanten een passend advies, denkt en handelt in het klantbelang en bemiddelt onafhankelijk en objectief voor een groot aantal verzekeraars (die geen (aandelen)belang hebben).

De inkomsten van de onderneming bestaan uit de volgende onderdelen:

 • provisie, traditioneel deel van de premie (betaalt door de verzekeraar);
 • een dienstverleningsovereenkomst (betaalt door de klant) in combinatie met provisie vrij verzekeringen; 
 • een verrichtingstarief (betaalt door de klant);
 • een uurtarief (betaalt door de klant).

De beloningsvormen zijn in voorkomende gevallen opgenomen in verschillende dienstverleningsdocumenten. Die zijn terug te vinden op de website.