Veranderingen binnen het eigen risico bij medische behandelingen

27 februari 2023
Veranderingen binnen het eigen risico bij medische behandelingen

Vanaf 2025 gaat het eigen risico bij medische behandelingen omlaag. Dit betekent dat u niet meer in één klap het gehele eigen risico van (minimaal) €385,- kwijt bent wanneer u een medisch-specialistische behandeling ondergaat. Voor veel mensen zou dit kunnen betekenen dat ze niet meer hun volledige eigen risico moeten betalen na één behandeling.

Voorkomen van zorgmijding

Vanaf 2025 gaat u per medisch-specialistische behandeling maximaal €150,- betalen. Dit moet er onder andere voor zorgen dat mensen geen zorg gaan mijden omdat ze dan anders gelijk hun volledige eigen risico moeten betalen. De verwachting is dat door deze aanpassingen mensen minder snel afzien van zorg die ze echt nodig hebben. Maar het zorgt er ook voor dat mensen beter nadenken over de zorg die ze nodig hebben.

Verplicht eigen risico

Het anders inrichten van het eigen risico levert niet voor iedereen een voordeel op. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat een miljoen verzekerden jaarlijks gemiddeld € 100,- minder gaan betalen. Uiteraard geldt dit niet voor alle verzekerden, vooral chronisch zieken profiteren hier niet van. Het wettelijk vastgestelde eigen risico van € 385 wordt ook tot en met 2025 niet verhoogd

Aanpassingen in andere sectoren

Op dit moment geldt deze hervorming alleen voor medisch-specialistische zorg zoals een behandeling van een neuroloog. De komende maanden zal er gekeken worden of er ook een aanpassing mogelijk is voor behandeling bij bijvoorbeeld de GGZ of in de geriatrische revalidatiezorg.

Maximering eigen bijdrage voor geneesmiddelen

Zoals eerder vermeld profiteren chronisch zieken het minste van deze verandering. Daar is de regering zich zeker van bewust, daarom is er reeds in 2019 een maximering van de eigen bijdragen voor geneesmiddelen ingesteld, te weten maximaal € 250,- per kalenderjaar. Dit moet er toe bijdragen dat ook voor chronisch zieken de zorg betaalbaar blijft. 

Meer informatie?