Rechtsbijstandverzekering of advocaat?

28 juni 2021
Rechtsbijstandverzekering of advocaat?

Het recht krijgt een grotere rol in ons leven. Op steeds meer terreinen vindt regulering door de overheid plaats, complexer en gedetailleerder. Het belang van recht en regels wordt groter, met als doel dat de samenleving rechtvaardiger wordt. Maar de complexiteit van wet- en regelgeving maakt ook dat er steeds meer spanning en verwarring ontstaat. Toegang tot het recht wordt dus steeds belangrijker.

De rechtsbijstandverzekering is een belangrijk onderdeel van het totale verzekeringspakket, maar toch sluit de ondernemer deze vaak niet af. Van de bedrijven is slechts een op de vijf in het bezit van een rechtsbijstandverzekering. Voor kleine mkb-bedrijven (twee tot negen werknemers) ligt dat iets hoger op 33%, bij zzp’ers is dat slechts 17%. Vrijwel alle ondernemers krijgen over een bestek van vijf jaar te maken met minimaal één juridisch geschil. En niets is zo vervelend als wanneer blijkt dat u niet beschikt over juridische hulp.

Een advocaat inschakelen?

Veel ondernemers geven aan dat ze, in geval van een juridisch conflict, een eigen advocaat inschakelen. Niet bij alle geschillen gaat het om hoge kostenposten, maar het uurtarief van een advocaat is gemiddeld toch zo’n € 220. Het tarief en de tijd die aan de zaak wordt besteed, kan afhangen van de ervaring van de advocaat en de complexiteit van de zaak. Kijk dus goed naar het specialisme. Een gemiddelde advocaat heeft meerdere rechtsgebieden onder zich en doet dus bijvoorbeeld veel minder vaak specifiek arbeidsrecht.

Bijkomende kosten

Bij spoedkwesties en ‘specialistische zaken’ kan de advocaat een opslag rekenen. Vaak moet u om een geschil (bijvoorbeeld met een aannemer) aan te tonen, een deskundige inschakelen. Deze kosten kunnen hoog zijn en komen in eerste instantie voor eigen rekening. Komt de zaak voor de rechter, houd dan ook rekening met het betalen van griffierechten. Als u de zaak verliest, kan de rechter u veroordelen tot het betalen van de de kosten van de tegenpartij. De kosten lopen al gauw op tot € 10.000. In een enkel geval zijn de totale kosten van juridische bijstand zelfs € 100.000 of meer. Zijn dat kosten die u zelf kunt dragen? Zo niet, dan is een rechtsbijstandverzekering de oplossing.

Hulp van juristen  

Met een rechtsbijstandverzekering staan deskundige juridische adviseurs u terzijde met kennis en advies. In eerste instantie om samen met u misverstanden en juridische conflicten te voorkomen, maar uiteraard ook om voor uw belangen op te komen wanneer dat nodig is. En mocht een gang naar de rechter onvermijdelijk zijn: ook dan staat één van de ruim juristen u bij. Wilt u meer informatie over een rechtsbijstandverzekering? Neem contact met ons op.

Meer informatie?