Prinsjesdag 2023: wat zijn de belangrijkste besluiten voor uw portemonnee?

20 september 2023
Prinsjesdag 2023: wat zijn de belangrijkste besluiten voor uw portemonnee?

Elk jaar weer volgen op Prinsjesdag de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Met het huidige demissionaire kabinet en de verkiezingen die over 2 maanden volgen is deze Prinsjesdag toch anders dan anders. Veel besluiten worden uitgesteld en overgelaten aan een eventueel nieuwe regering. Toch zijn er ook dit jaar plannen die direct invloed hebben op uw portemonnee. Wij zetten er een aantal op een rijtje.

Bestaanszekerheid

Het populaire woord in de Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota en de Prinsjesdagplannen van het demissionair kabinet is bestaanszekerheid. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met alle toegenomen kosten door inflatie toch nog kunnen blijven voorzien in hun levensonderhoud? Uiteraard spreken hier ook de komende verkiezingen een rol; iedere partij wil zich zoveel mogelijk profileren. Maar dat er iets moet gebeuren is ook in de plannen van Prinsjesdag wel duidelijk.

Bestrijden van het inflatie effect

Het afgelopen jaar heeft de inflatie ervoor gezorgd dat veel Nederlanders er op achteruit zijn gegaan. Om dit tegen te gaan zijn in de Miljoenennota onder andere verhogingen van de huurtoeslag en het kindgebonden budget opgenomen. De heffingskortingen op uw salaris stijgen, maar daar staat tegenover dat er meer belasting betaald gaat worden door hogere inkomens. Ook wordt de betalingskorting voorlopige aanslag voor ondernemers geschrapt. Met onder andere deze maatregelen hoopt het demissionair kabinet de effecten van inflatie voor de meeste Nederlanders te beperken. Het Centraal Planbureau verwacht dat we er gemiddeld 1,7% op vooruit gaan.

Zorgpremie stijgt flink en zorgtoeslag neemt af

Ze noemen het al de grootste stijging in de zorgpremie ooit. Volgend jaar gaat de premie van de basisverzekering naar verwachting met €12 per maand, naar een basisniveau van €149 per maand. Let op: pas in november maken de zorgverzekeraars de prijzen van het basispakket bekend. De overheid geeft aan wat er opgenomen dient te worden in het basispakket en geeft een leidraad voor de “prijs”. Dat deze hoger komt te liggen dan vorig jaar is wel duidelijk. De steeds groter wordende kosten van vergrijzing, inflatie en de loonkosten van het zorgpersoneel dragen hieraan bij. De zorgtoeslag voor 2024 valt een stuk lager uit; deze bedraagt dan 127 euro per maand.

Prijsplafond energiekosten verdwijnt

Het prijsplafond voor energie wat vorig jaar voor 2023 werd geïntroduceerd verdwijnt per 1 januari. Dit betekent dat u de kosten voor verbruik van energie weer volledig zelf zal moeten dragen. De energiekosten zijn de afgelopen periode weer wat gedaald ten opzichte van de situatie in het najaar van 2022. En veel Nederlanders hebben ervoor gekozen om het afgelopen jaar hun woning verder te verduurzamen om zo de energiekosten te verminderen. Mocht het u niet lukken om de energierekening te betalen dan kunt u tot maart 2024 een beroep blijven doen op het tijdelijk noodfonds energie. Deze regeling is dus verlengd.

Heeft u nog geen stappen ondernomen om uw woning te verduurzamen of bent u benieuwd of er voor u mogelijkheden zijn om dit te doen, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of aanbrengen van isolatie? Uw adviseur van de Jongh staat u graag bij met financieel advies op maat. Neem vandaag nog contact op met de Jongh in Veldhoven.

Meer informatie?