Groene kaart is wit

01 december 2022
Groene kaart is wit

U heeft het vast ook al gezien. De groene verzekeringskaart is wit geworden. Deze verandering is in juli 2020 ingevoerd. Ook de naam van het papiertje is aangepast naar: Internationaal Verzekeringsbewijs. De Council of Bureaux heeft besloten dat de nationale bureaus van autoverzekeraars een witte kaart mogen toestaan. Daardoor is de kleur in Nederland ook aangepast. 

Het kan zijn dat er een andere naam op het verzekeringsbewijs staat. Dit komt omdat deze tegenwoordig op naam van de polishouder wordt gezet en niet meer op naam van de hoofdbestuurder. Uiteraard mogen andere personen in de auto blijven rijden, mits er toestemming is van de polishouder. Let op: wanneer een persoon jonger dan 24 jaar regelmatig bestuurder is van het voertuig, dan moet dit doorgegeven worden aan de verzekeraar.

Een elektronische verzekeringskaart is ook geldig

Vanaf 2020 mogen verzekeraars de verzekeringskaart ook elektronisch naar verzekerden sturen. Deze elektronische versie is net zo geldig als een uitgeprinte variant. Het wordt geadviseerd om de kaart ook te printen en in het voertuig te leggen. Dat is sowieso handig bij meerdere bestuurders van hetzelfde voertuig en als er geen smartphone paraat is of de internetverbinding hapert. 

Meer informatie?